Πιστοποιηση Συστηματων Διαχειρισης
15840
page-template-default,page,page-id-15840,bridge-core-3.0.2,qodef-qi--no-touch,qi-addons-for-elementor-1.5.4,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-28.8,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-6,elementor-page elementor-page-15840
 

Πιστοποιηση Συστηματων Διαχειρισης

H "PASS" αναλαμβάνει τις διαδικασίες για έκδοση των συστημάτων διαχείρισης ISO

01 Πιστοποιηση ISO 9001

Το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015 καθορίζει τις γενικές απαιτήσεις ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, στις οποίες θα πρέπει να εναρμονίζονται οι επιχειρήσεις/οργανισμοί που επιθυμούν να αποδεικνύουν την ικανότητα τους για να παρέχουν προϊόντα ή/και υπηρεσίες που αφενός διέπονται από ποιότητα και αφετέρου ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών και της νομοθεσίας. Το ISO 9001:2015 μπορεί να εφαρμοστεί από όλες τις επιχειρήσεις και οργανισμούς (ιδιωτικού και δημοσίου χαρακτήρα) ανεξάρτητα από τον τύπο, το μέγεθος και τις δραστηριότητές τους. Αποτελεί την βάση στην προσπάθεια κάθε φορέα/επιχείρησης/οργανισμού να δημιουργήσει ένα σύνολο διαδικασιών που θα αποσκοπεί διαρκώς αφενός μεν στην ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη αφετέρου δε στην ποιοτική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών/προϊόντων.

02 Πιστοποιηση ISO 27001

Η ασφάλεια των πληροφοριών είναι μία από τις βασικές ανησυχίες των σύγχρονων οργανισμών. Ο όγκος και η αξία των δεδομένων που χρησιμοποιούνται στις καθημερινές επιχειρηματικές συναλλαγές, ενημερώνουν όλο και περισσότερο για τον τρόπο που λειτουργούν οι οργανισμοί και πόσο επιτυχημένοι είναι. Προκειμένου να προστατευθούν αυτές οι πληροφορίες – και να φαίνεται ότι προστατεύονται – όλο και περισσότερες εταιρείες πιστοποιούνται κατά το ISO 27001.

03 Πιστοποιηση ISO 27701

Το ISO/IEC 27701:2019 είναι μια επέκταση απορρήτου στο διεθνές πρότυπο διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών, ISO/IEC 27001 (ISO/IEC 27701 Τεχνικές ασφαλείας – Επέκταση ISO/IEC 27001 και ISO/IEC 27002 για διαχείριση πληροφοριών απορρήτου – Απαιτήσεις και οδηγίες).

04 Πιστοποιηση ISO 37001

  • Το ISO 37001 είναι ένα Πρότυπο συστήματος διαχείρισης για την καταπολέμηση της δωροδοκίας που δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του 2016.
  • Έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει έναν οργανισμό να δημιουργήσει, να εφαρμόσει, να διατηρήσει και να βελτιώσει ένα πρόγραμμα συμμόρφωσης κατά της δωροδοκίας.
  • Περιλαμβάνει μια σειρά μέτρων και ελέγχων που αντιπροσωπεύουν την παγκόσμια ορθή πρακτική κατά της δωροδοκίας.

05 Πιστοποιηση ISO 21001

Το ISO 21001:2018 καθορίζει απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης εκπαιδευτικών οργανισμών (EOMS) όταν ένας τέτοιος οργανισμός:

  • α) χρειάζεται να επιδείξει την ικανότητά του να υποστηρίζει την απόκτηση και ανάπτυξη ικανοτήτων μέσω διδασκαλίας, μάθησης ή έρευνας.
  • β) στοχεύει στην ενίσχυση της ικανοποίησης των μαθητών, των άλλων δικαιούχων και του προσωπικού μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής του EOMS του, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών για τη βελτίωση του συστήματος και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των εκπαιδευομένων και άλλων δικαιούχων.

06 Πιστοποιηση ISO 29993

Το ISO 29993:2017 καθορίζει απαιτήσεις για υπηρεσίες μάθησης εκτός της τυπικής εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων όλων των τύπων δια βίου μάθησης (π.χ. επαγγελματική κατάρτιση είτε εντός της εταιρείας, είτε με εξωτερική ανάθεση). Αυτές περιλαμβάνουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες μάθησης παρέχονται από έναν πάροχο υπηρεσιών μάθησης (LSP) που απευθύνονται στους ίδιους τους εκπαιδευόμενους, καθώς και σε χορηγούς που αποκτούν τις υπηρεσίες για λογαριασμό των εκπαιδευομένων. Τα βασικά χαρακτηριστικά αυτών των υπηρεσιών είναι ότι καθορίζονται οι στόχοι της μάθησης και αξιολογούνται οι υπηρεσίες, και ότι περιλαμβάνουν αλληλεπίδραση με τον εκπαιδευόμενο. Η μάθηση μπορεί να είναι δια ζώσης, με τη μεσολάβηση τεχνολογίας ή με συνδυασμό των δύο.