ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ PASS-PARTOUT
16465
page-template-default,page,page-id-16465,bridge-core-3.0.2,qodef-qi--no-touch,qi-addons-for-elementor-1.5.4,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-28.8,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-6
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ PASS-PARTOUT

Στην PASS (professional Awarding Services Solutions), αναλαμβάνουμε την πιστοποίηση φυσικών προσώπων και επαγγελματιών για τις δεξιότητες (Skills) που παρουσιάζονται παρακάτω:

Αποκτήστε την Πιστοποίηση PASS-PARTOUT

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  – (Κλικ Εδώ!)

ΚΑΝΤΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ  – (Κλικ Εδώ!)

Δείτε (κλικ εδώ!) τη διαπίστευση της PASS από το Ε.ΣΥ.Δ.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ (PASS-PARTOUT) ΤΟΜΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΝΟΜΙΚΗΣ

Το πιστοποιητικό Επαγγελματικών Γνώσεων του Τομέα Οικονομίας – Διοίκησης – Νομικής που εκδίδει ο Φορέας αναφέρεται σε ένα (1) τουλάχιστον από τα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα:

Οργάνωση και Λειτουργία Δημόσιων Υπηρεσιών, Οργανισμών και Επιχειρήσεων

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για να κατανοεί τη θεωρία των αρχών και των εφαρμογών της οργάνωσης και διοίκησης των Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, τις μορφές των δημοσίων επιχειρήσεων, τα οργανογράμματα, την οργανωτική δομή, τον τρόπο λειτουργίας και διοίκησης, καθώς και το ρόλο και τους σκοπούς της λειτουργίας των Δημόσιων Οργανισμών στο σύνολο της οικονομίας του Κράτους.

Προαπαιτούμενα Συμμετοχής στην Πιστοποίηση

Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο.

Ηλεκτρονικό Εμπόριο - Ηλεκτρονικές Συναλλαγές

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για να εκτελεί διεπιχειρηματικές συναλλαγές με ιδιαίτερη έμφαση στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και τις συναλλαγές B2B, να περιγράφει όλες τις βασικές αρχές των συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου κατηγορίας B2B σε επίπεδο σχεδιασμού και να κάνει χρήση διάφορων λογισμικών προγραμματισμού και προμηθειών (ERP). Τέλος, θα είναι σε θέση να διαχειρίζεται το ηλεκτρονικό χρήμα και να κάνει συναλλαγές χρησιμοποιώντας με ασφάλεια και εναλλακτικά ψηφιακά νομίσματα, όπως τα κρυπτονομίσματα, γνωρίζοντας τουw κινδύνους και τις απάτες που υπάρχουν.

Προαπαιτούμενα Συμμετοχής στην Πιστοποίηση

Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο.

Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για να συνδυάζει την καινοτομία με την επιχειρηματικότητα, να συσχετίζει την καινοτομία με την οργανωσιακή συμπεριφορά και την επιχειρησιακή εξωστρέφεια, να χρησιμοποιεί καινοτόμες στρατηγικές μέσα από διάφορα μοντέλα ανάπτυξης και διαχείρισης και να προάγει, όσο είναι εφικτό ακόμα και σε καθημερινή βάση, την οικολογική καινοτομία στις τεχνολογίες, στις μεταφορές, στον τομέα των τροφίμων και των ποτών αλλά και στον Τουρισμό.

Προαπαιτούμενα Συμμετοχής στην Πιστοποίηση

Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο.

Διοίκηση και Διαχείριση Έργων

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για να οργανώνει και να διοικεί έργα που αναλαμβάνουν οι επιχειρήσεις, δηλαδή να σχεδιάζει το πλάνο υλοποίησης του έργου, να οργανώνει και να διαχειρίζεται το φυσικό του αντικείμενο, το χρονοδιάγραμμα, το κόστος, την ποιότητα, τους ανθρώπινους πόρους, τις προμήθειες, τους κινδύνους, την επικοινωνία και τους εμπλεκόμενους του έργου και να εφαρμόζει τις νέες τεχνολογίες στη διοίκηση έργου με χρήση Η/Υ.

Προαπαιτούμενα Συμμετοχής στην Πιστοποίηση

Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο.

Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών στις Φυσικές Καταστροφές

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για να κατανοεί τα είδη των φυσικών καταστροφών και την κλιματική αλλαγή η οποία θεωρείται ως βασικός παράγοντας αύξησης ακραίως καιρικών φαινομένων και καταστάσεων. Επίσης θα είναι σε θέση να τις διαχειρίζεται και να τις χαρτογραφεί χρησιμοποιώντας και την βοήθεια των διαθέσιμων υπολογιστικών προγραμμάτων και τεχνολογιών (π.χ. Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα, Τηλεπισκόπηση, GPS) όπως και να πράττει όλες τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για την αποκατάσταση τους.

Προαπαιτούμενα Συμμετοχής στην Πιστοποίηση

Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο.

Κυκλική Οικονομία

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για να κατανοεί τις έννοιες και τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, τα χαρακτηριστικά του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας και τη μετάβαση από το γραμμική στην κυκλική οικονομία. Συγκεκριμένα, θα κατανοεί την πρακτική εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας, την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας σε διάφορες φάσεις του προϊόντος και το κυκλικό επιχειρηματικό μοντέλο. Επιπλέον, θα γνωρίζει τις εφαρμογές της κυκλικής οικονομίας στον πρωτογενή τομέα και την εθνική στρατηγική για την ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα, προστατεύοντας παράλληλα το οικοσύστημα, τη φύση και τη βιοποικιλότητα του τόπου.

Προαπαιτούμενα Συμμετοχής στην Πιστοποίηση

Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο.

Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για την ενδοτμηματική και διατμηματική γραμματειακή υποστήριξη ενός οργανισμού προκειμένου αυτός να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Συγκεκριμένα, αποκτά τις απαραίτητες εξειδικευμένες γνώσεις που αφορούν την οργάνωση και ιεράρχηση εργασιών, τον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων με γνώμονα τις δημόσιες σχέσεις, την άριστη χρήση του ηλεκτρονικού, τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και των μηχανών γραφείου.

Προαπαιτούμενα Συμμετοχής στην Πιστοποίηση

Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο.

Χρηματοοικονομικός, Ασφαλιστικός και Επενδυτικός Σύμβουλος

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για να κατανοεί και να συνεισφέρει στην εφαρμογή βασικών δομών χρηματοοικονομικού, ασφαλιστικού και επενδυτικού σχεδιασμού ως βοηθός ενός ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, και στη διαμόρφωση ενός διευρυμένου χαρτοφυλακίου προϊόντων προστασίας, αποταμίευσης, σύνταξης και επένδυσης σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών.

Σημείωση: Η συγκεκριμένη ειδικότητα αφορά μόνο γνώσεις επί του συγκεκριμένου αντικειμένου και όχι το νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα «Ασφαλιστικός Σύμβουλος», την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και την εγγραφή επαγγελματιών στο αντίστοιχο μητρώο.

Προαπαιτούμενα Συμμετοχής στην Πιστοποίηση

Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ (PASS-PARTOUT) ΤΟΜΕΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Το πιστοποιητικό Επαγγελματικών Γνώσεων (PASS-PARTOUT) του Τομέα Εμπορίου, Εφοδιασμού και Μεταφορών που εκδίδει ο Φορέας αναφέρεται σε ένα (1) τουλάχιστον από τα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα:

Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για να προγραμματίζει την εργασία για την επίτευξη των στόχων, εφαρμόζοντας τις αρχές της εφοδιαστικής αλυσίδας σε συνθήκες καθημερινής πίεσης. Συγκεκριμένα, να συμμετέχει στη διαχείριση της μεταφοράς και αποθήκευσης πρώτων υλών, ημιέτοιμων και ολοκληρωμένων αγαθών από τα σημεία προέλευσης προς τα σημεία κατανάλωσης, να ανταποκρίνεται με επιτυχία σε τροποποιήσεις στόχων ή/και προτεραιοτήτων και να επιλύει τα όποια προβλήματα εμφανίζονται στις συνδιαλλαγές της επιχείρησης (με συνεργάτες, προμηθευτές κ.λπ.). Επιπρόσθετα, να χειρίζεται ειδικό λογισμικό (κοστολόγησης, διαχείρισης αποθήκης και μεταφορών κ.ά.).

Προαπαιτούμενα Συμμετοχής στην Πιστοποίηση

Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο.

Υπεύθυνος Μεταφορών (Transportation manager) και Εξυπηρέτηση Πελατών

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις δρομολόγησης και τηλεματικής, των συνθηκών διακίνησης ειδικών φορτίων, των συστημάτων Proof of Delivery (P.0.D) και έχει αναπτύξει ψηφιακές δεξιότητες για την συλλογή και ανάλυση δεδομένων για την παρακολούθηση και τήρηση των συμφωνηθέντων τρόπων και χρόνων παράδοσης, τη βελτιστοποίηση διαδικασιών και τον προσδιορισμό του κόστους των υπηρεσιών. Επίσης, αποδεικνύει ότι έχει αναπτύξει δεξιότητες διαπραγμάτευσης και την ικανότητα σύνταξης προσφορών.

Προαπαιτούμενα Συμμετοχής στην Πιστοποίηση

Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ (PASS-PARTOUT) ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Το πιστοποιητικό Επαγγελματικών Γνώσεων (PASS-PARTOUT) του Τομέα Ενέργειας και Περιβάλλοντος που εκδίδει ο Φορέας αναφέρεται σε ένα (1) τουλάχιστον από τα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα:

Τεχνικός Προγραμματισμού Smart Building (Επίπεδο 1)

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για να κατανοεί τις τεχνολογίες που υποστηρίζουν την έξυπνη διαχείριση και τη συνεχή βελτιστοποίηση-αυτοματοποίηση κτιρίων με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης και εξασφάλιση άνεσης, υγείας και ασφάλειας. Συγκεκριμένα, με την ανάλυση δεδομένων, να παρακολουθεί και να προσαρμόζει τη χρήση ενέργειας, να μετρά τις παραμέτρους του συστήματος και τις δραστηριότητες μέσα σε ένα κτίριο, να εγκαθιστά, προγραμματίζει, διαχειρίζεται σύγχρονα συστήματα, μεθόδους και τεχνολογικά εργαλεία έξυπνης διαχείρισης (BMS, BIM, Internet of Things κ.ά.) και να αντιμετωπίζει προβλήματα αυτοματοποιημένων συστημάτων ελέγχου, από κάμερες ασφαλείας, συναγερμούς, συστήματα κλιματισμού και φωτισμού σε σπίτια, έως συστήματα κεντρικής εποπτείας επαγγελματικών χώρων, συνδυάζοντας ένα φάσμα εφαρμογών ηλεκτρονικής, δικτύωσης, ασφάλειας, παρακολούθησης και επικοινωνίας, από τη δομημένη καλωδίωση έως την απομακρυσμένη διαχείριση εγκατάστασης μέσω Internet/Wi-Fi.

Προαπαιτούμενα Συμμετοχής στην Πιστοποίηση

Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο.

Περιβαλλοντική Προστασία και Ανακύκλωση Προϊόντων

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για να κατανοεί το πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των αποβλήτων, τις κατηγορίες αποβλήτων, τα στάδια επεξεργασίας και τις προδιαγραφές ποιότητας επεξεργασίας αποβλήτων, τις αρχές μηχανολογίας και αυτοματισμών, να εκτελεί εργασίες χειρισμού, λειτουργίας και συντήρησης συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας αποβλήτων, να φροντίζει για την αντιμετώπιση και αποκατάσταση ρύπανσης, να εκτελεί δειγματοληψίες, να αξιολογεί τις μετρήσεις ρύπων και να διαχειρίζεται ομάδες εργασίας.

Προαπαιτούμενα Συμμετοχής στην Πιστοποίηση

Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο.

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για να διαχειρίζεται συστήματα που εκμεταλλεύονται ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως ηλιοθερμικά,

φωτοβολταϊκά και αιολικά αλλά και νεότερες σχετικές τεχνολογίες. Συγκεκριμένα, να εκτελεί εργασίες σχεδιασμού, εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής τέτοιων συστημάτων και του αντίστοιχου εξοπλισμού και εγκατάστασης που χρησιμοποιούνται σε αυτά (γεννήτριες, μέσα συλλογής και αποθήκευσης ενέργειας), επιλέγοντας κατάλληλες τεχνικές, μεθόδους και υλικά και λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας. Επίσης να είναι σε θέση να αξιολογεί τις απαιτούμενες επενδύσεις μιας επιχείρησης σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Προαπαιτούμενα Συμμετοχής στην Πιστοποίηση

Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο.

Διαχείριση Αποβλήτων

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις στην κυκλική οικονομία για να κατανοεί τους νομοθετικούς κανονισμούς περί αποβλήτων σύμφωνα με το ελληνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για να σχεδιάσει τη διαχείριση αποβλήτων. Επίσης να διακρίνει τα ακίνδυνα από τα επικίνδυνα απόβλητα όσο αφορά τις κατηγορίες, τα χαρακτηριστικά και τη διαχείρισή τους. Επιπλέον να έχει την ικανότητα να σχεδιάζει την διαχείριση των αποβλήτων και να γνωρίζει όλα τα στάδια διαχείρισης του έργου, από την δομή έως και τη διαχείριση του κινδύνου, καθώς και τους κανονισμούς περί προστασίας από την ακτινοβολία για την μέγιστη διασφάλιση συμμόρφωσης προς αυτήν.

Προαπαιτούμενα Συμμετοχής στην Πιστοποίηση

Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο.

Πράσινη Οικονομία και Φιλικό προς το Περιβάλλον Επιχειρείν

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για να κατανοεί την έννοια της αειφόρου ανάπτυξης και τις στρατηγικές της Πράσινης Επιχειρηματικότητας, να γνωρίζει τον σχεδιασμό, τη δομή και τις απαιτήσεις ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το ISO 14001 και να εφαρμόζει τις προδιαγραφές προτύπων περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με Διεθνή Πρότυπα (EMAS, Eco Label). Τέλος, θα είναι σε θέση να γνωρίζει την Ευρωπαϊκή και Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στη Κλιματική Αλλαγή, να χρησιμοποιεί βασικές γνώσεις οικονομικών έχοντας αναπτύξει ψηφιακές δεξιότητες και τρόπους προβολής και επικοινωνίας.

Προαπαιτούμενα Συμμετοχής στην Πιστοποίηση

Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο.

Υπηρεσίες Διαμόρφωσης/Συντήρησης Πρασίνου

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για να φροντίζει ώστε η ομάδα εργασίας του να λειτουργεί αποτελεσματικά εφαρμόζοντας τους ισχύοντες κανονισμούς και χρησιμοποιώντας σωστά τον εξοπλισμό με τα προβλεπόμενα μέσα ατομικής προστασίας και υγιεινής, να αξιολογεί τους επαγγελματικούς κινδύνους, να μεριμνά για τη δημιουργία και διατήρηση των κατάλληλων συνθηκών για την ανάπτυξη φυτών και δένδρων τόσο σε εσωτερικό, όσο και εξωτερικό χώρο και να συμμετέχει σε δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

Προαπαιτούμενα Συμμετοχής στην Πιστοποίηση

Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο.

Στέλεχος Υπηρεσιών Καθαριότητας Δημοσίων Υπηρεσιών, Οργανισμών και Επιχειρήσεων

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για να κατανοεί και να εφαρμόζει όλο το φάσμα των εργασιών καθαρισμού Δημοσίων Υπηρεσιών, Οργανισμών και Επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, σε θεωρητικό επίπεδο να γνωρίζει τους κανόνες εμφάνισης και συμπεριφοράς ως εκπρόσωπος της δημόσιας υπηρεσίας/οργανισμού/επιχείρησης, τη σχετική νομοθεσία στον τομέα καθαρισμού, τις αρχές υγιεινής και ασφάλειας των εργασιών, τις αρχές ανακύκλωσης και οικολογίας σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, τις μεθόδους χειρισμού και προσμίξεων χημικών προϊόντων, τους βασικούς κανόνες αναγνώρισης των τύπων των επιφανειών και τους κανόνες οργάνωσης και διεκπεραίωσης των υπηρεσιών. Σε τεχνικό επίπεδο, να χειρίζεται τον κατάλληλο εξοπλισμό, να υλοποιεί τις εργασίες καθαρισμού αλλά και απολύμανσης, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα προστασίας υγείας και ασφάλειας του ιδίου και των ατόμων που θα χρησιμοποιήσουν τον χώρο ή θα διαμείνουν σε αυτόν και να συνεργάζεται με τον επόπτη ή και με άλλους επαγγελματίες.

Προαπαιτούμενα Συμμετοχής στην Πιστοποίηση

Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο.

Τεχνικός Ανακύκλωσης Πλαστικών

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για να κατανοεί την έννοια και τις στρατηγικές της κυκλικής οικονομίας, το θεσμικό πλαίσιο για την ανακύκλωση υλικών και συσκευασιών σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία, τα οφέλη της ανακύκλωσης (περιβαλλοντικά, κοινωνικά, οικονομικά), την ευρωπαϊκή στρατηγική διαχείρισης πλαστικών, τα είδη των πλαστικών απορριμμάτων και τις μεθόδους ανακύκλωσης και να εφαρμόζει τη σύγχρονη τεχνολογία σύμφωνα με τα περιβαλλοντικά συστήματα διαχείρισης ποιότητας (ISO 14001, EMAS).

Προαπαιτούμενα Συμμετοχής στην Πιστοποίηση

Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο.

Περιβαλλοντική Διαχείριση

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για να κατανοεί την έννοια της αειφόρου ανάπτυξης και τις στρατηγικές της Πράσινης Επιχειρηματικότητας, να γνωρίζει τον σχεδιασμό, τη δομή και τις απαιτήσεις ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το ISO 14001, να εφαρμόζει τις προδιαγραφές προτύπων περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με Διεθνή Πρότυπα (EMAS, Eco Label), να γνωρίζει την εφαρμογή καθαρών τεχνολογιών στη Βιομηχανία, την Ευρωπαϊκή και Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στη Κλιματική Αλλαγή, καθώς και το Νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων.

Προαπαιτούμενα Συμμετοχής στην Πιστοποίηση

Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ (PASS-PARTOUT) ΤΟΜΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ)

Το πιστοποιητικό Εξειδικευμένων Επαγγελματικών Γνώσεων του Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) που εκδίδει ο Φορέας αναφέρεται σε ένα (1) τουλάχιστον από τα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα:

Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για να διαχειρίζεται συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, να οργανώνει δίκτυα και να μεριμνά για την ασφάλειά τους, να εγκαθιστά και συντηρεί υλικό και λογισμικό βάσει των προδιαγραφών τους, να τηρεί αρχείο τεκμηρίωσης εγκατάστασης και να εφαρμόζει βασικούς κανόνες τεχνικού σχεδιασμού και παρουσίασης των συστημάτων.

Προαπαιτούμενα Συμμετοχής στην Πιστοποίηση

Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο.

Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων και Εφαρμογών

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για να σχεδιάζει και αναπτύσσει απλές, αλληλεπιδραστικές ή δυναμικές ιστοσελίδες και διαδικτυακές εφαρμογές, με χρήση ακόμα και αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού, καθώς και να τις διασυνδέει με σχεσιακές βάσεις δεδομένων.

Προαπαιτούμενα Συμμετοχής στην Πιστοποίηση

Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο.

Online Branding και Επικοινωνία

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για να υποστηρίξει το τμήμα δημόσιων σχέσεων της επιχείρησης στην προσπάθειά του να μεταβεί από την παραδοσιακή στη σύγχρονη μορφή του μάρκετινγκ, να υποστηρίζει το όραμα και τους σκοπούς της επιχείρησης και να λειτουργεί αποτελεσματικά στο πλαίσιο ομάδων εργασίας. Επιπρόσθετα, να διενεργεί έρευνα ψηφιακού μάρκετινγκ, να εντοπίζει την ομάδα-στόχο και να επιλέγει τεχνικές προσέγγισής της, να σχεδιάζει ένα ολοκληρωμένο πλάνο ψηφιακής διαφήμισης, να χαράσσει την στρατηγική για την προώθηση των προϊόντων στις τοπικές και διεθνείς αγορές και να διαμορφώνει τιμολογιακές πολιτικές ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε αγοράς.

Προαπαιτούμενα Συμμετοχής στην Πιστοποίηση

Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο.

Ψηφιακές Δεξιότητες Κοινωνικής Δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας (Social Media)

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για να χρησιμοποιεί τα εργαλεία διαδικτυακής ανάλυσης (Web Analytic Tools), να παρουσιάζει τις τεχνικές ερμηνείας των αποτελεσμάτων με σκοπό τη μεγιστοποίηση του κέρδους για την επιχείρηση πάντα στα πλαίσια ενός σχεδίου στρατηγικού ηλεκτρονικού μάρκετινγκ που αυτό θα καταρτίζει και να έχει ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων.

Προαπαιτούμενα Συμμετοχής στην Πιστοποίηση

Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο.

Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-Commerce)

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για να εκτελεί επιτυχώς τις εργασίες που σχετίζονται με τη διαχείριση ενός ηλεκτρονικού καταστήματος, να περιγράφει όλες τις βασικές αρχές των συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου κατηγορίας B2B σε επίπεδο σχεδιασμού και να κάνει χρήση διάφορων λογισμικών προγραμματισμού και προμηθειών (ERP). Επίσης θα είναι ικανός να διαχειρίζεται ένα ηλεκτρονικό κατάστημα και να είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια των δεδομένων των υπαρχόντων πελατών.

Προαπαιτούμενα Συμμετοχής στην Πιστοποίηση

Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο.

Προγραμματισμός Διαδικτυακών Εφαρμογών (HTML, CSS, JavaScript)

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για να σχεδιάζει και αναπτύσσει απλές, αλληλεπιδραστικές ή δυναμικές ιστοσελίδες και διαδικτυακές εφαρμογές, να εφαρμόζει τις νέες τεχνολογίες στο ψηφιακό μάρκετινγκ προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της εκάστοτε εταιρείας, να διεξάγει έρευνα αγοράς στον κλάδο όπου αυτή ανήκει ώστε να κάνει στοχευμένη διαφήμιση σε εν δυνάμει πελάτες και να προετοιμάζει τον εταιρικό ιστότοπο. Επιπλέον θα είναι σε θέση να αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για να χρησιμοποιεί τα εργαλεία διαδικτυακής ανάλυσης (Web Analytic Tools), να παρουσιάζει τις τεχνικές ερμηνείας των αποτελεσμάτων με σκοπό τη μεγιστοποίηση του κέρδους για την επιχείρηση πάντα στο πλαίσιο ενός σχεδίου στρατηγικού ηλεκτρονικού μάρκετινγκ που αυτό θα καταρτίζει και να έχει ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων.

Προαπαιτούμενα Συμμετοχής στην Πιστοποίηση

Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο.

Ειδικός στη Χρήση Τεχνικών και Εργαλείων STEM

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για να αξιοποιεί τα σύγχρονα εργαλεία και τις τεχνικές με σκοπό την εκμάθηση και την εκπαίδευση ατόμων στους τομείς STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), να γνωρίζει τις βασικές αρχές από τους επιστημονικούς αυτούς τομείς και να χρησιμοποιεί τεχνικές στην ελκυστική παρουσίασή τους στην εκπαίδευση, ώστε να παρακινεί τους εκπαιδευόμενους να καλλιεργήσουν κλίσεις και να γίνουν οι μελλοντικοί επιστήμονες, τεχνολόγοι, μηχανικοί, μαθηματικοί οι οποίοι θα δημιουργήσουν νέες εφευρέσεις και θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη νέων επαγγελματικών ευκαιριών.

Προαπαιτούμενα Συμμετοχής στην Πιστοποίηση

Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο.

Κυβερνοασφάλεια

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις της κυβερνοασφάλειας στη νέα ψηφιακή εποχή, των κινδύνων στο χώρο της κυβερνοασφάλειας, καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισής τους. Συγκεκριμένα, να αντιμετωπίζει περιστατικά κυβερνοασφάλειας με βάση τα νομικά θέματα κυβερνοασφάλειας και την προστασία προσωπικών δεδομένων, να εφαρμόζει σχέδιο, πολιτικές και μέτρα ασφαλείας στο διαδίκτυο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε κινητές συσκευές, να προλαμβάνει επιθέσεις ηλεκτρονικής εξαπάτησης, να γνωρίζει την κρυπτογράφηση και τις τεχνικές αντιγράφων ασφαλείας.

Προαπαιτούμενα Συμμετοχής στην Πιστοποίηση

Ολοκλήρωση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο.

Συλλογή και Ανάλυση Δεδομένων Πληροφοριών με Νέες Τεχνολογίες (Data Analytics)

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για να συλλέγει, να αναλύει και να παρουσιάζει δεδομένα και πληροφορίες και να διαχειρίζεται συστήματα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων και αποθήκες δεδομένων, να γνωρίζει τις βασικές έννοιες και τις αρχές της μοντελοποίησης των δεδομένων και να σχεδιάζει και να υλοποιεί εφαρμογές βάσεων δεδομένων.

Προαπαιτούμενα Συμμετοχής στην Πιστοποίηση

Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο.

Καινοτομία, Web και Σύγχρονες Τεχνολογικές Εφαρμογές (AR/VR)

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις της τεχνολογίας Blockchain, να ελέγχει και να διαχειρίζεται περιστατικά κυβερνοασφάλειας, να σχεδιάζει και να μορφοποιεί προϊόντα και υπηρεσίες σε ψηφιακή μορφή με σκοπό να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του καταναλωτή όπως και να χρησιμοποιεί, αποθηκεύει και επεξεργάζεται δεδομένα σε υπολογιστικά νέφη (Cloud computing). Επίσης θα είναι σε θέση να κατέχει γνώσεις τεχνητής νοημοσύνης (AI), μηχανικής μάθησης (ML), ρομποτικής αυτοματοποίησης διεργασιών (RPA), επαυξημένης πραγματικότητας (AR) και εικονικής πραγματικότητας (VR).

Προαπαιτούμενα Συμμετοχής στην Πιστοποίηση

Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο.

Ειδικός Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πράσινων ΤΠΕ

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για να γνωρίζει τις επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών, τη σημασία της μείωσης κατανάλωσης ενέργειας, αλλά και τις υπηρεσίες και τα πρωτόκολλα των Πράσινων ΤΠΕ και άρα τη χρησιμότητα αυτών. Επιπρόσθετα, να διαχειρίζεται προβλήματα σχετιζόμενα με τα Πράσινα ΤΠΕ, να βελτιστοποιεί τις υποδομές Πράσινων Κέντρων Δεδομένων, να εφαρμόζει τεχνικές εικονικοποίησης (virtualization), καθώς και να αναπτύσσει και εφαρμόζει πολιτικές πράσινης ανάπτυξης.

Προαπαιτούμενα Συμμετοχής στην Πιστοποίηση

Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ (PASS-PARTOUT) ΤΟΜΕΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΏΝ

Το πιστοποιητικό Επαγγελματικών Γνώσεων (PASS-PARTOUT) του Τομέα Τουρισμού και Τροφίμων-Ποτών που εκδίδει ο Φορέας αναφέρεται σε ένα (1) τουλάχιστον από τα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα:

Υπηρεσίες Υποδοχής και Ψηφιακές Δεξιότητες

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για τη συγκρότηση μίας σύγχρονης ξενοδοχειακής επιχείρησης και την εκτέλεση των εργασιών του τμήματος υποδοχής κατά την άφιξη, παραμονή και αναχώρηση του πελάτη από το ξενοδοχείο.

Προαπαιτούμενα Συμμετοχής στην Πιστοποίηση

Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο.

Υπηρεσίες Οροφοκομίας και Περιβαλλοντική Διαχείριση

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για τη λειτουργία του τμήματος ορόφων μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης, συνεισφέροντας στη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών του τμήματος αυτού, καθώς και την απαραίτητη περιβαλλοντική συνείδηση στο πλαίσιο της εργασίας του στη ξενοδοχειακή επιχείρηση.

Προαπαιτούμενα Συμμετοχής στην Πιστοποίηση

Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο.

Εμψυχωτής Τουριστικών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για τη διεξαγωγή των υπαίθριων δραστηριοτήτων, καθώς και γνώσεις σχετικά με την ιστορία, την κουλτούρα και τις απαιτήσεις του τομέα του Ενεργού Ελεύθερου Χρόνου γενικότερα και του τομέα των Υπαίθριων Δραστηριοτήτων ειδικότερα.

Προαπαιτούμενα Συμμετοχής στην Πιστοποίηση

Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο.

Υπηρεσίες Λουτροθεραπείας/Θαλασσοθεραπείας - SPA

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για να διακρίνει μεταξύ των διαφορετικών μορφών θεραπείας και ειδών λούσεων το καταλληλότερο κατά περίπτωση πρόγραμμα που μπορεί να προτείνει στον πελάτη/λουόμενο. Επιπλέον, είναι εξοικειωμένος/η με έννοιες που αφορούν την περιποίηση και αναζωογόνηση του δέρματος, ώστε να δύναται να προτείνει στον πελάτη/λουόμενο εξατομικευμένες υπηρεσίες.

Προαπαιτούμενα Συμμετοχής στην Πιστοποίηση

Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο.

Στέλεχος Τουριστικών Γραφείων

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για την οργάνωση και λειτουργία των τουριστικών γραφείων, τις διαδικασίες της επιβατηγού αεροπορικής μεταφοράς και την έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων, τη χρήση συστημάτων κρατήσεων, το σχεδιασμό τουριστικών πακέτων, καθώς και τη χρήση συστημάτων για τη λειτουργία των τουριστικών γραφείων.

Προαπαιτούμενα Συμμετοχής στην Πιστοποίηση

Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο.

Επισιτισμός και Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για να παρουσιάζει εδέσματα, οίνους και ποτά κατανοώντας τη σημασία της οργάνωσης και συνεργασίας των επισιτιστικών τμημάτων με τα λοιπά τμήματα του ξενοδοχείου και κυρίως τα τμήματα παραγωγής.

Προαπαιτούμενα Συμμετοχής στην Πιστοποίηση

Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο.

Μαγειρική και Ζαχαροπλαστική Τέχνη

Η επιτυχής συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου στις εξετάσεις πιστοποίησης αυτού του γνωστικού αντικειμένου αποδεικνύει ότι είναι εξοικειωμένος/η με την παρασκευή και τη σύνθεση εδεσμάτων της ελληνικής και της Ευρωπαϊκής κουζίνας, κατανοεί τις βασικές οδηγίες χειρισμού τροφίμων και κατέχει τις γνώσεις μαγειρικής τεχνικής για την παρουσίαση ενός βασικού γεύματος.

Προαπαιτούμενα Συμμετοχής στην Πιστοποίηση

Ολοκλήρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δηλ. αποφοίτηση από δημοτικό σχολείο (μέχρι το 1980) ή από τριτάξιο Γυμνάσιο (από το 1981), ή προγράμματος κατάρτισης (εγκεκριμένου από αρμόδια κρατική αρχή) συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο.

Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε να τυποποιήσετε, πιστοποιήσετε, αναβαθμίσετε και να διαχειριστείτε καλύτερα την εργασία σας. Η παροχή χρήσιμων και αποδοτικών συμβουλών υψηλής ποιότητας είναι ο στόχος μας. Η αναβάθμιση της παραγωγικής διαδικασίας της επιχείρησής σας όμως αποτελεί αυτοσκοπό μας!