Υποχρεωσεις Υποψηφιων
16850
page-template-default,page,page-id-16850,bridge-core-3.0.2,qodef-qi--no-touch,qi-addons-for-elementor-1.5.4,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-28.8,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-6
 

Υποχρεωσεις Υποψηφιων

Για τη Συμμετοχή σε Εξέταση Πιστοποίησης

 • Ώρα προσέλευσης στο εξεταστικό κέντρο: τριάντα (30), τουλάχιστον λεπτά, πριν από την έναρξη της εξέτασης πιστοποίησης.
 • Μετά την έναρξη της εξέτασης απαγορεύεται η είσοδος των υποψηφίων στον εξεταστικό χώρο.
 • Απαιτητά δικαιολογητικά για τη συμμετοχή κάθε υποψηφίου στην εξέταση:
  η κάρτα πιστοποίησης και το πρωτότυπο του εντύπου ταυτοπροσωπίας που είχε επιδείξει και φωτοαντίγραφο του οποίου είχε συνυποβάλει με την αίτηση πιστοποίησης.
 • Αντικείμενα που επιτρέπονται εντός του εξεταστικού χώρου: θερμός/δοχείο με νερό ή αναψυκτικό.
 • Αντικείμενα που απαγορεύονται εντός του εξεταστικού χώρου:
  οποιουδήποτε τύπου ηλεκτρονικά μέσα αποθήκευσης (π.χ., αφαιρούμενοι δίσκοι USB) και
  οποιουδήποτε τύπου συσκευές καταγραφής εικόνας/ήχου/βίντεο (π.χ., φωτογραφικές μηχανές).
  Σημειώνεται ότι, κατόπιν έγκρισης από τους επιτηρητές της συγκεκριμένης εξέτασης, επιτρέπονται οι οποιουδήποτε τύπου συσκευές τηλεπικοινωνίας (π.χ., κινητά τηλέφωνα) εντός του εξεταστικού χώρου αλλά μόνο απενεργοποιημένες. Είναι δε στην ευχέρεια των επιτηρητών να δεσμεύσουν τις συσκευές για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η εξέταση των κατόχων τους.
 • Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα εντός του εξεταστικού χώρου. Απαγορεύεται η προσωρινή έξοδος λόγω καπνίσματος οποιουδήποτε υποψηφίου από τον εξεταστικό χώρο, ενώ είναι σε εξέλιξη η εξέτασή του. Σημειώνεται ότι, πριν την έναρξη ή στα ενδιάμεσα διαστήματα μεταξύ εξετάσεων δύο γνωστικών αντικειμένων, επιτρέπεται το κάπνισμα εντός του προβλεπόμενου από το εξεταστικό κέντρο ειδικού χώρου ή εκτός του εξεταστικού κέντρου.

 

Κατά τη Διεξαγωγή της Εξέτασης Πιστοποίησης

Η συμπεριφορά των υποψηφίων κατά τη διεξαγωγή της εξέτασης θα πρέπει να διέπεται από τους γνωστούς κανόνες πειθαρχίας και κόσμιας συμπεριφοράς. Επιβάλλεται δε να συμμορφώνονται άμεσα σε ενδεχόμενες υποδείξεις και συστάσεις των επιτηρητών. Η μη τήρηση των παραπάνω μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ακόμα και τον αποκλεισμό τους από την εξέταση, η οποία θεωρείται αποτυχημένη και βαθμολογείται με μηδέν (0).
Απαγορεύεται η ενεργοποίηση και χρήση των συσκευών τηλεπικοινωνίας (π.χ., κινητών τηλέφωνων) που κατέχουν, αν αυτές δεν έχουν δεσμευτεί από τους επιτηρητές, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η εξέταση.
Όταν διαπιστώνεται απόπειρα αντιγραφής απαντήσεων ή ενεργειών/μεθόδων και γενικά παρεμπόδισης της ομαλής διεξαγωγής των εξετάσεων και αλλοίωσης των αποτελεσμάτων τους, τα άτομα που υπέπεσαν σε αυτήν αποκλείονται από την εξέταση, η οποία θεωρείται αποτυχημένη και βαθμολογείται με μηδέν (0).
Απαγορεύεται η προσωρινή έξοδος οποιουδήποτε υποψηφίου από τον εξεταστικό χώρο, ενώ είναι σε εξέλιξη η εξέτασή του, χωρίς την έγκριση των επιτηρητών. Η παραμονή του εκτός του εξεταστικού χώρου για όλο το χρονικό διάστημα γίνεται συνοδεία ενός από τους επιτηρητές.
Απαγορεύεται η παραμονή των υποψήφιων ατόμων εντός του εξεταστικού χώρου πέραν της ολοκλήρωσης της εξέτασής τους.

 

Χρήση Πιστοποιητικού

Τα Πιστοποιητικά Γνώσεων, Δεξιοτήτων που εκδίδονται από τον Φορέα και τα αντίγραφα που προκύπτουν από αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την απόδειξη του επιπέδου των γνώσεων, δεξιοτήτων ή/και ικανοτήτων του πιστοποιηθέντος φυσικού προσώπου, όπως αυτό τεκμηριώνεται στο πιστοποιητικό. Τα πιστοποιητικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάθε νόμιμη περίπτωση κατά την οποία απαιτείται επίσημη απόδειξη πιστοποίησης στο/α συγκεκριμένο/α γνωστικό/ά αντικείμενο/α.

 

Υποχρεώσεις Κατόχων Πιστοποιητικών

Το Πιστοποιηθέν Φυσικό Πρόσωπο είναι υποχρεωμένο να:

 • δηλώνει ότι κατέχει πιστοποιητικό, το οποίο θα προβάλλει μόνο για τα γνωστικά αντικείμενα για τα οποία έχει πιστοποιηθεί,
 • μην χρησιμοποιεί το πιστοποιητικό και να μην κάνει οποιαδήποτε δήλωση που αφορά την πιστοποίηση με τρόπο που μπορεί να εκληφθεί ως παραπλανητικός,
 • διακόψει άμεσα κάθε χρήση και αναφορά στο πιστοποιητικό, εάν αυτό ανασταλεί για οποιοδήποτε λόγο,
 • επιστρέψει άμεσα στον Φορέα οποιοδήποτε έγγραφο πιστοποίησης, εάν το χορηγηθέν πιστοποιητικό ανακληθεί για οποιοδήποτε λόγο,
 • τηρεί τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Πιστοποίησης Φυσικών Προσώπων.

 

Αντικανονική Χρήση Πιστοποιητικών – Ανάκληση

Αντικανονική χρήση των πιστοποιητικών μπορεί να διαπιστωθεί είτε από τον Φορέα είτε από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, μετά από επώνυμη υποβολή προς τον Φορέα οποιουδήποτε διευκρινιστικού στοιχείου που θα βοηθήσει στον σχηματισμό ολοκληρωμένης άποψης για το θέμα.

Ως αντικανονική χρήση δύναται να θεωρηθεί οποιαδήποτε περίπτωση αναφορικά με:

 • τη μη συμμόρφωση με όλες τις σχετικές ρυθμίσεις του συστήματος πιστοποίησης,
 • την αναφορά του πιστοποιητικού για απόδειξη γνώσεων, δεξιοτήτων ή/και ικανοτήτων εκτός του πεδίου της χορηγηθείσας πιστοποίησης,
 • τη χρήση του πιστοποιητικού κατά τρόπο που να θίγεται η υπόληψη του Φορέα,
 • την υποβολή δήλωσης από το πιστοποιηθέν πρόσωπο σχετικά με την πιστοποίησή του, την οποία ο Φορέας μπορεί να θεωρήσει είτε παραπλανητική είτε μη νόμιμη ή και
 • τη χρήση του πιστοποιητικού ή μέρος αυτού με τρόπο που να δημιουργεί λανθασμένα συμπεράσματα.

Στις περιπτώσεις αυτές ο Φορέας δύναται να προβεί στην άρση/ανάκληση του πιστοποιητικού και παράλληλα στην άσκηση μέτρων νομικής φύσης.

Σε κάθε περίπτωση αντικανονικής χρήσης πιστοποιητικών πραγματοποιείται δημοσίευση κατ’ ελάχιστο στον ιστότοπο του Φορέα και όπου απαιτείται, σε ΜΜΕ, έντυπα ή μη.

Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε να τυποποιήσετε, πιστοποιήσετε, αναβαθμίσετε και να διαχειριστείτε καλύτερα την εργασία σας. Η παροχή χρήσιμων και αποδοτικών συμβουλών υψηλής ποιότητας είναι ο στόχος μας. Η αναβάθμιση της παραγωγικής διαδικασίας της επιχείρησής σας όμως αποτελεί αυτοσκοπό μας!