Πτυχιο Εφαρμοσμενης Πληροφορικης
16918
page-template-default,page,page-id-16918,bridge-core-3.0.2,qodef-qi--no-touch,qi-addons-for-elementor-1.5.4,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-28.8,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-6
 

Πτυχιο Εφαρμοσμενης Πληροφορικης

ΠΤΥΧΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Προυποθεσεις

Ολοκληρωμένη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αναγνωρισμένη στην ΕΕ- μέσος όρος βαθμολογίας του απολυτηρίου και της βαθμολογίας των Μαθηματικών – καλός- έγγραφο για τη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Διπλωμα

Bachelor of Applied Computer Science

Διαρκεια

4 έτη (8 εξάμηνα)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εφαρμοσμένη Επιστήμη Υπολογιστών

 

1) Ειδικοί Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Ο ειδικός στόχος του προγράμματος είναι να παρέχει στους φοιτητές γνώσεις, δεξιότητες, συνήθειες, στάσεις και αξίες σχετικές με τα σύγχρονα ταχέως αναπτυσσόμενα συστήματα υπολογιστών και την τεχνολογία λογισμικού. Προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη κινητικότητα των πτυχιούχων, δίνεται έμφαση στο συνδυασμό κλασικών γνώσεων και πρακτικών δεξιοτήτων. Οι απόφοιτοι που προετοιμάζονται με αυτόν τον τρόπο είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν στις ευρείες ανάγκες των επαγγελματιών και θα είναι πιο ευπροσάρμοστοι στις συνθήκες της αγοράς.

2) Γνώσεις και δεξιότητες, που καθορίζουν την επιτυχή δραστηριότητα του ειδικού στην εφαρμοσμένη επιστήμη των υπολογιστών

Οι πτυχιούχοι θα λάβουν ευρεία θεμελιώδη βάση γνώσεων στον τομέα της Πληροφορικής και της Επιστήμης των Υπολογιστών, θα έχουν τη δυνατότητα μέσω της αυτοδιδασκαλίας να βελτιώνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, θα διαθέτουν καλές γλωσσικές δεξιότητες, θα κατακτήσουν επαγγελματικά την τεχνολογία των υπολογιστών και θα είναι σε θέση να υποστηρίξουν την προετοιμασία του επιπέδου των απαιτήσεων της κοινωνίας της πληροφορίας. Η απόκτηση πτυχίου στην εφαρμοσμένη επιστήμη της πληροφορικής απαιτεί γνώσεις και δεξιότητες για εργασίες που σχετίζονται με το σχεδιασμό, τη δημιουργία, τη συντήρηση και τη λειτουργία των συστημάτων, του εξειδικευμένου λογισμικού και των συστημάτων εφαρμογών, καθώς και των μηχανικών επιχειρήσεων κατά την εφαρμογή τους.

Το πτυχίο στην εφαρμοσμένη επιστήμη της πληροφορικής πρέπει:

– να διαθέτει θεμελιώδεις γνώσεις, οι οποίες του δίνουν ολοκληρωμένη εικόνα της φύσης του επαγγελματικού πεδίου της Πληροφορικής και της Επιστήμης των Υπολογιστών,

– να κατέχει τον οργανωτικό και αγοραίο μηχανισμό των τομέων λειτουργίας τους,

– να διαθέτει δεξιότητες για την ενίσχυση και τη βελτίωση των γνώσεών του,

3) Θεωρητική Κατάρτιση

Οι πτυχιούχοι της ειδικότητας Εφαρμοσμένης Πληροφορικής διαθέτουν θεμελιώδεις γνώσεις και κατανόηση του αντικειμένου του τομέα που σπουδάζουν. Οι γενικές γνώσεις σε όλους τους πτυχιούχους του επαγγελματικού τομέα Πληροφορικής και Επιστήμης Υπολογιστών απαιτούν από τους πτυχιούχους της ειδικότητας Εφαρμοσμένης Πληροφορικής να έχουν προετοιμασία στα Ανώτερα Μαθηματικά, Εφαρμοσμένα και Διακριτά Μαθηματικά, Φυσική, Οργάνωση και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Λειτουργικά Συστήματα, Προγραμματισμός, Περιβάλλοντα Προγραμματισμού και Χρήση Υπολογιστών, Οικονομικά, Τεχνική Ασφάλεια. Αυτά τα υποχρεωτικά μαθήματα κατάρτισης θα διευρυνθούν με γενικότερες θεωρητικές και πρακτικές κοινωνικο-ανθρωπιστικές γνώσεις στο Δίκαιο, τη Διοίκηση και το Μάρκετινγκ, την Πνευματική Ιδιοκτησία και την εκπαίδευση σε ξένες γλώσσες.

4) Ειδική Κατάρτιση

Οι πτυχιούχοι που αποφοιτούν από το Ευρωπαϊκό Πολυτεχνείο της Βουλγαρίας στην ειδικότητα Εφαρμοσμένη Πληροφορική πρέπει να έχουν σημαντικές γνώσεις σε θέματα Οργάνωσης Υπολογιστών, Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών, Ανάλυσης και Σύνθεσης Λογικών Σχημάτων, Ανάλυσης και Σύνθεσης Αλγορίθμων, Γλωσσών Προγραμματισμού, Βάσεων Δεδομένων, Υπολογιστικών Συστημάτων Υψηλών Επιδόσεων, Λειτουργικών Συστημάτων, Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού, Δικτύων Υπολογιστών, Συστήματα με Προγραμματιζόμενη Λογική, Παράλληλη Τεχνολογία Λογισμικού, Τεχνολογίες Λογισμικού, Περιβάλλοντα Προγραμματισμού, Εφαρμογές Υπερυπολογιστών, Γραφικά Υπολογιστών, Προγραμματισμός Ενσωματωμένων Συστημάτων, Ευφυή Συστήματα, Μοντελοποίηση Υπολογιστών, Εικονική Πραγματικότητα, Τεχνολογία Java και Script, Επεξεργασία Εικόνας, Πληροφοριακά Συστήματα και Ρομποτική, Αξιόπιστη Σχεδίαση Συστημάτων Λογισμικού, Σχεδίαση Συστημάτων Προσανατολισμένων στις Υπηρεσίες, Βιοπληροφορική. Πρέπει να έχει συνολική εικόνα των σύγχρονων υπολογιστικών συστημάτων και του προγραμματισμού και του τρόπου παροχής υπηρεσιών πληροφορικής. Για λόγους κινητικότητας και για την κάλυψη των ειδικών ενδιαφερόντων των φοιτητών, εισάγονται μπλοκ μαθημάτων επιλογής στους τομείς της Μηχανικής Λογισμικού και της Τεχνολογίας Πληροφοριών. Τα μαθήματα επιλογής είναι ανοικτά στην εισαγωγή νέων αντικειμένων, τα οποία μπορούν να ανταποκριθούν με ευελιξία στις ανάγκες της αγοράς λογισμικού, σύμφωνα με το δυναμικά μεταβαλλόμενο περιβάλλον στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών. Με αυτόν τον τρόπο παρέχουμε τη δυνατότητα δημιουργίας επαγγελματιών, για την κάλυψη μελλοντικών αναγκών στελέχωσης του κλάδου.

5) Προαιρετική Κατάρτιση

Τα εισαγόμενα προαιρετικά μαθήματα υποστηρίζουν την πραγματοποίηση των ειδικών, διατηρούν και βελτιώνουν το επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας και των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η εισαγωγή των προαιρετικών μαθημάτων βελτιώνει αφενός την εξειδικευμένη κατάρτιση των μαθητών δίνοντας γνώσεις, που αντιπροσωπεύουν την αναβάθμιση που είναι υποχρεωτική για τα μαθήματα ειδικότητας, αφετέρου καλύπτει τομείς με ξεχωριστό χαρακτήρα.

6) Γενικές Δεξιότητες

Οι πτυχιακοί φοιτητές στην εφαρμοσμένη πληροφορική θα πρέπει να διαθέτουν τις ακόλουθες γενικές δεξιότητες:

– να συλλέγουν και να επεξεργάζονται δεδομένα σχετικά με τη διαμόρφωση εφαρμόσιμων γνώσεων,

– να διαβάζουν τεκμηρίωση που περιγράφει τη λειτουργικότητα των διαφόρων τύπων συστημάτων υπολογιστών και λογισμικού,

– να χρησιμοποιούν υπολογιστές και λογισμικό εφαρμογών για την τεκμηρίωση και την ανάλυση τρεχουσών πληροφοριών, την πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων, μεταξύ άλλων μέσω τοπικών δικτύων και του Διαδικτύου,

– να γνωρίζουν και να τηρούν τους κανόνες τεχνικής ασφάλειας και πυροπροστασίας,

– να διαθέτει οικονομικές γνώσεις και διοικητικές ικανότητες,

– να είναι σε θέση να εργάζονται ομαδικά και να επιδεικνύουν επαγγελματική δεοντολογία,

– να μπορεί να επικοινωνεί τόσο με ειδικούς όσο και με μη ειδικούς με την ανταλλαγή πληροφοριών, ιδεών και λύσεων.

7) Ειδικές Δεξιότητες

Οι πτυχιούχοι εφαρμοσμένης πληροφορικής θα πρέπει να εφαρμόζουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους με επαγγελματική προσέγγιση και προσγειωμένες για την επίλυση προβλημάτων στον τομέα των σπουδών. Θα πρέπει να διαθέτουν ειδικές δεξιότητες στον τομέα του σχεδιασμού, της δημιουργίας, της εγκατάστασης, της λειτουργίας και της συντήρησης λογισμικού εφαρμογών και συστημάτων. Οι πτυχιακοί φοιτητές της Εφαρμοσμένης Πληροφορικής αποκτούν δεξιότητες για τη χρήση τεχνικής βιβλιογραφίας και τεκμηρίωσης στην αγγλική γλώσσα. Οι πτυχιούχοι Εφαρμοσμένης Πληροφορικής πρέπει να διαθέτουν τις ακόλουθες σημαντικές ειδικές δεξιότητες:

– να γνωρίζει τις βασικές αρχές, τα κριτήρια και τις λειτουργικές σχέσεις που είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της κανονικής λειτουργίας των διαφόρων συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και του λογισμικού τους,

– μέσω διαγνωστικών δοκιμών και ανάλυσης των αποτελεσμάτων να διατηρεί τα καθιερωμένα πρότυπα στο εγκατεστημένο λογισμικό,

– να κατέχει την τεχνολογία δικτύων υπολογιστών,

– να διαθέτει δεξιότητες αυτογνωσίας.

8) Επαγγελματική Επάρκεια

Οι πτυχιούχοι της Εφαρμοσμένης Πληροφορικής με πτυχίο είναι σε θέση να εκτελούν τις ακόλουθες δραστηριότητες στον τομέα της Πληροφορικής και της Επιστήμης των Υπολογιστών:

– Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού σε μεγάλη ποικιλία πλατφορμών και περιβαλλόντων λογισμικού,

– Λειτουργία και συντήρηση πολύπλοκων συστημάτων λογισμικού,

– Οργανωτικές και διοικητικές δραστηριότητες σε εταιρείες στον τομέα της τεχνολογίας υπολογιστών και σε άλλους τομείς του επαγγελματικού πεδίου,

– Εργασίες σχετικά με τη συναρμολόγηση, την εγκατάσταση και τη λειτουργία λογισμικού εφαρμογών και συστημάτων,

– Οργάνωση, διεύθυνση, έλεγχος και διαχείριση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη λειτουργία υπολογιστών και μηχανογραφικού εξοπλισμού,

– Εκπλήρωση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την εφαρμογή εξειδικευμένων διαγνωστικών δοκιμών συστημάτων υπολογιστών και λογισμικού,

– Βελτίωση των δεξιοτήτων τους μέσω αυτοεκπαίδευσης, κατάρτισης, μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης σε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε παρόμοιους κλάδους.

9) Τομείς Επαγγελματικής Πραγμάτωσης

Οι πτυχιακοί φοιτητές στην “Εφαρμοσμένη Πληροφορική” προετοιμάζονται για να εργαστούν ως προγραμματιστές σε ένα ευρύ φάσμα γλωσσών λογισμικού, πλατφορμών και περιβαλλόντων, συμπεριλαμβανομένου του τομέα των εφαρμογών υπερυπολογιστών, όπως ειδικοί μάρκετινγκ σε συστήματα υπολογιστών, δίκτυα και τεχνολογίες πολυμέσων, καθώς και ως εκπαιδευτικοί σε εξειδικευμένα τεχνικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μετά την απόκτηση πρόσθετων διδακτικών προσόντων. Μπορούν να εργαστούν ως αντιπρόσωποι πωλήσεων ή διανομείς λογισμικού εφαρμογών και συστημάτων, ως αντιπρόσωποι εταιρειών που ασχολούνται με τη μηχανική ή/και τη συμβουλευτική.

Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε να τυποποιήσετε, πιστοποιήσετε, αναβαθμίσετε και να διαχειριστείτε καλύτερα την εργασία σας. Η παροχή χρήσιμων και αποδοτικών συμβουλών υψηλής ποιότητας είναι ο στόχος μας. Η αναβάθμιση της παραγωγικής διαδικασίας της επιχείρησής σας όμως αποτελεί αυτοσκοπό μας!