MASTER ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
17028
page-template-default,page,page-id-17028,bridge-core-3.0.2,qodef-qi--no-touch,qi-addons-for-elementor-1.5.4,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-28.8,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-6
 

MASTER ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

MASTER ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Απαιτήσεις

Δίπλωμα

Διάρκεια

Αιολικη ενεργεια

  1. Εκπαιδευτικοί Στόχοι Της Ειδικότητας

Η ειδικότητα “Αιολική Ενεργειακή” αναφέρεται στην επαγγελματική κατεύθυνση 5.4 Ενεργειακή του κυβερνητικού κατατάκτη για την υψηλή εκπαίδευση και τις επαγγελματικές κατευθύνσεις. Ο παρών σχολιασμός του μεταπτυχιακού μαθήματος καθορίζει την επαγγελματική λειτουργία του ειδικού, τις κοινές απαιτήσεις στην προετοιμασία και τις δεξιότητές του, καθώς και της επαγγελματικής του υλοποίησης.

Οι στόχοι της ειδικότητας είναι η δημιουργία ειδικών για να αξιοποιήσουν την καινοτομία στον τομέα των σύγχρονων τεχνολογιών στον τομέα της αιολικής ενέργειας και να εφαρμόσουν την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης για επιστημονικούς ερευνητικούς και πρακτικούς επιχειρηματικούς σκοπούς. Οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να δημιουργούν έργα και συσκευές για την αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας και θα τα υλοποιούν με τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών. Ο κύριος στόχος του μαθήματος “Αιολική Ενεργειακή” είναι η εκπαίδευση των φοιτητών για την απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων. Αυτές θα αποκτηθούν κατά τη διάρκεια του μαθήματος με την εργασία σε έργα και κατά τη διάρκεια της μεταπτυχιακής διατριβής – με την εργασία σε πρακτικά και εφαρμοσμένα θέματα.

Οι διπλωματούχοι μηχανικοί της ειδικότητας “Αιολική Ενεργειακή” πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να κάνουν τα εξής:

– Να εφαρμόζουν μηχανολογικές λύσεις προβληματικών πτυχών στον τομέα της αιολικής ενέργειας- να

– να χρησιμοποιούν τις κατάλληλες μεθόδους μοντελοποίησης, προσομοίωσης και βελτιστοποίησης διαφόρων συστημάτων αιολικής ενέργειας.

– Να αναλύει και να αξιολογεί από ενεργειακή, οικονομική και κατασκευαστική άποψη τα έργα συστημάτων και εκμετάλλευσης αιολικών και συμβατικών πηγών ενέργειας, να σχεδιάζει και να διεξάγει έρευνα στον τομέα αυτό,

– Να εργάζονται σε ομάδες για την επίλυση προβλημάτων διεπιστημονικού και διεθνούς χαρακτήρα στο πλαίσιο συγκεκριμένων πολιτικών και οικονομικών συνθηκών,

– Να εφαρμόζουν τις θεωρητικές γνώσεις και την πρακτική εμπειρία στην επίλυση πρακτικών προβλημάτων.

– Να διαμορφώνουν στόχους και στρατηγικές, να εκπονούν σχέδια, προγράμματα και έργα,

– Να συμμετέχουν στην εκπόνηση εταιρικών, περιφερειακών και εθνικών ενεργειακών στρατηγικών,

– Να πραγματοποιούν χρήσιμες επαφές με τους εταίρους τους στη Βουλγαρία και στο εξωτερικό,

– Να σχεδιάζουν και να οργανώνουν αποτελεσματικά τη σταδιοδρομία τους,

– Να χρησιμοποιούν ανεξάρτητα ποικίλες επιστημονικές και πρακτικές πηγές πληροφόρησης.

2.Απαιτήσεις Για Την Προετοιμασία Του Ειδικού Στην Αιολική Ενέργεια

Ο πτυχιούχος πρέπει να λάβει εμπεριστατωμένη σχολική εκπαίδευση στον τομέα του σχεδιασμού, της κατασκευής και της εκμετάλλευσης των συστημάτων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον άνεμο, να αποκτήσει ικανότητες βασισμένες στην έρευνα στο αντικείμενο της αιολικής ενέργειας, να αποκτήσει γνώσεις των θεμελιωδών θεωριών και μεθόδων που χρησιμοποιούνται στο αντικείμενο, να αποκτήσει τις θεωρητικές και πρακτικές δεξιότητες που απαιτούνται για τον σχεδιασμό και τη μελέτη των ανεμογεννητριών, να αναπτύξει τεχνικές δεξιότητες σχετικά με τον σχεδιασμό, την ανάλυση, τις προδιαγραφές και την αξιολόγηση σύνθετων έργων ανεμογεννητριών.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι πτυχίου με ανώτερη τεχνική εκπαίδευση. Δεν είναι υποχρεωτικό οι υποψήφιοι να έχουν αποφοιτήσει από την ειδικότητα Πράσινη Ενεργειακή (πτυχίο) στο Ευρωπαϊκό Πολυτεχνείο του Pernik, αλλά πρέπει να έχουν πτυχίο σε τομέα μηχανικής.

Η ειδική προετοιμασία του μηχανικού στην “Αιολική Ενεργειακή” πρέπει να περιλαμβάνει σημαντικές γνώσεις στα ακόλουθα θέματα μηχανικής: Αιολικές γεννήτριες, Υπολογιστική ρευστοδυναμική και δυναμική των κατασκευών, Σχεδιασμός ανεμογεννητριών, Ηλεκτρικές μηχανές στη μετατροπή αιολικής ενέργειας , Σχήματα αιολικής ηλεκτροπαραγωγής, Σύστημα διαχείρισης ενός προμηθευτή αιολικής ενέργειας, Παρακολούθηση, έλεγχος και διάγνωση της αιολικής γεννήτριας, Πειραματικά δεδομένα – μέθοδοι μέτρησης, επεξεργασία και μείωση σφαλμάτων, Περιβαλλοντικές επιπτώσεις της αιολικής τεχνολογίας, Οικολογικές απαιτήσεις στη διαδικασία κατασκευής αιολικών γεννητριών και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Τα μαθήματα επιλογής δίνουν στους σπουδαστές την ευκαιρία να αποκτήσουν πρόσθετες εξειδικευμένες γνώσεις στον επιθυμητό κλάδο. Το μάθημα προβλέπει τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: Μέτρηση και πιστοποίηση, Αιολικοί πόροι και φορτία στις ανεμογεννήτριες, Εισαγωγή στην αριθμητική μοντελοποίηση κατασκευών ανεμογεννητριών, Μέθοδοι βελτιστοποίησης, Αεροελαστικός σχεδιασμός ανεμογεννητριών, Σχεδιασμός και κατασκευή πτερυγίων ρότορα ανεμογεννητριών, Σύνθετα υλικά για πτερύγια ρότορα ανεμογεννητριών, Σχεδιασμός αιολικών πάρκων-κανονικά πρότυπα και βελτιστοποίηση.

  1. Δεξιότητες Και Επαγγελματική Επάρκεια Του Ειδικού Στην Αιολική Ενέργεια

Ο πτυχιούχος της ειδικότητας “Αιολική Ενεργειακή” πρέπει να διαθέτει εμπεριστατωμένες γνώσεις στις σύγχρονες διοικητικές και οικονομικές θεωρίες, στις ιδιαιτερότητες της ενεργειακής διαχείρισης, στις ευρωπαϊκές πολιτικές και πρότυπα, στο εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο περί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και στην υπεράσπιση της πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και στις μεθόδους διαμόρφωσης και υλοποίησης στρατηγικών, ενεργειακών επιχειρηματικών σχεδίων, προγραμμάτων και έργων.

Οι πτυχιούχοι του προγράμματος “Αιολική Ενεργειακή” θα έχουν στην κατοχή τους:

– Να εργάζεται σε ομάδες επιλύοντας προβλήματα διεπιστημονικού και διεθνούς χαρακτήρα στο πλαίσιο ιδιαίτερων πολιτικών και οικονομικών συνθηκών,

– Να εφαρμόζει τις θεωρητικές γνώσεις και την πρακτική εμπειρία στην επίλυση πρακτικών προβλημάτων,

– Να εφαρμόζει μηχανικές λύσεις προβληματικών πτυχών στον τομέα της Αιολικής Ενέργειας- να χρησιμοποιεί τις κατάλληλες μεθόδους μοντελοποίησης, προσομοίωσης και βελτιστοποίησης από διάφορες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας,

– Να αναλύει και να αξιολογεί από ενεργειακή, οικονομική και κατασκευαστική άποψη τα έργα συστημάτων και εκμετάλλευσης αιολικών και συμβατικών πηγών ενέργειας, να σχεδιάζει και να διεξάγει έρευνα στον τομέα αυτό,

– Να σχεδιάζουν και να οργανώνουν αποτελεσματικά τη σταδιοδρομία τους,

– Να χρησιμοποιούν ανεξάρτητα ποικίλες επιστημονικές και πρακτικές πηγές πληροφόρησης,

– Να διαμορφώνουν στόχους και στρατηγικές, να επεξεργάζονται σχέδια, προγράμματα και έργα,

– Να συµµετέχουν στην εκπόνηση εταιρικών, περιφερειακών και εθνικών ενεργειακών στρατηγικών,

– Να πραγματοποιούν χρήσιμες επαφές με τους εταίρους τους στη Βουλγαρία και στο εξωτερικό.

  1. Πεδίο Υλοποίησης Των Αποφοίτων Στην Αιολική Ενέργεια

Οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού προγράμματος “Αιολική Ενεργειακή” είναι απαραίτητοι εμπειρογνώμονες σε έναν πολύ καλά αμειβόμενο κλάδο. Μπορούν να αυτοπραγματωθούν ως επαγγελματίες σε διάφορους τομείς της ενεργητικής (και ειδικότερα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης) όπως

  1. Σχεδιαστές και κατασκευαστές συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας,
  2. Επιστήμονες και διδάσκοντες,
  3. Εκπρόσωποι σε κρατικές και δημοτικές διοικήσεις και σε μη κυβερνητικές οργανώσεις,
  4. Επικεφαλής πλατφορμών διαχείρισης αιολικής ενέργειας ή αιολικών πάρκων.
  5. Ιδιώτες επιχειρηματίες.
Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε να τυποποιήσετε, πιστοποιήσετε, αναβαθμίσετε και να διαχειριστείτε καλύτερα την εργασία σας. Η παροχή χρήσιμων και αποδοτικών συμβουλών υψηλής ποιότητας είναι ο στόχος μας. Η αναβάθμιση της παραγωγικής διαδικασίας της επιχείρησής σας όμως αποτελεί αυτοσκοπό μας!